De räddar ekosystemet – genom att plantera blommor

Pollinerande insekter är en viktig del av ett fungerande ekosystem. Under senare år har många studier visat att pollinatörer minskar kraftigt, både i antal individer och arter. Men precis som att vi kan panta och källsortera för att gynna miljön, finns det även enkla sätt för oss människor att hjälpa pollinatörerna i våra egna trädgårdar.