Om kursen

Östersjön och miljöjournalistik var en intensivkurs för blivande journalister från Sverige och Finland anordnad på Hanaholmen, kulturcentret för Sverige och Finland, den 23-27 maj 2022. 

Kursen innehöll expertföreläsningar, diskussioner och workshopar där journaliststuderande arbetar i blandade grupper under ledning av erfarna journalister och skapade aktuellt material som publicerades på kursens hemsida. Även studiebesök och kulturprogram ingick i programmet.

Journalistkursen var Kulturfonden för Sverige och Finlands mediesatsning, som genomfördes i samarbete med journalistutbildningarna vid Helsingfors universitet (Soc&kom), Tammerfors universitet (ITC) och Göteborgs universitet (JMG).

Se presentationen av kursen på Hanaholmens hemsida.

Se även kurssidan för den tidigare journalistkursen om Ryssland och faktagranskning (2018).

För mer information om kursen kontakta projektchef Tiinaliisa Granholm, tiinaliisa.granholm@hanaholmen.fi.